Nowa strona AKTY PRAWNE

W menu pojawił się nowy link: STUDIA -> AKTY PRAWNE

Dostępne są tam akty prawne wydane przez Senat, Rektora UW oraz Radę Dydaktyczną Wydziału Orientalistycznego.

Odeszła prof. dr hab. Ewa Machut-Mendecka

prof. dr hab. Ewa Machut-Mendecka Z głębokim smutkiem zawiadamiamy o śmierci naszej drogiej koleżanki, wybitnej arabistki i islamoznawczyni, prof. dr hab. Ewy Machut-Mendeckiej. Pani Profesor wychowała pokolenia studentów. 

 

Ewo, pozostaniesz w naszej pamięci.

Zaproszenie na Konferencję

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy o możliwości zgłaszania się na konferencję KNO
PAN i WO UW organizowanej w dn. 15-16.11.2021 w Warszawie (ul. Tyniecka
15/17). Zgłoszenia należy wysłać do dnia 15 listopada 2021.

Załączam Zaproszenie na konferencję.

Bardzo nam zależy na udziale kolegów z zagranicy, zatem serdecznie
prosimy o Państwa indywidualne kontakty z kolegami i zachęcenie ich do
udziału w naszej konferencji. Będzie ona prowadzona stacjonarnie i
online, zatem każdy może uczestniczyć wedle własnych możliwości i
niezależnie od sytuacji pandemicznej.

Bylibyśmy także zobowiązani za umieszczenie informacji o konferencji na
stronach Państwa jednostek i zachęcenie do zgłoszeń kolegów, w tym
młodych badaczy i doktorantów.

Z serdecznymi pozdrowieniami,
Agata Bareja-Starzyńska
w imieniu Prezydium KNO PAN