Kontakt

Katedra Arabistyki i Islamistyki
Wydział Orientalistyczny
Uniwersytet Warszawski

ul. Tyniecka 15/17
02-630 Warszawa
tel. (0-22) 55 20 343

Kierownik Katedry Arabistyki i Islamistyki
prof. dr hab. Katarzyna Pachniak

Biblioteka Katedry Arabistyki i Islamistyki
mgr Jacek Galewski