Kontakt

Katedra Arabistyki i Islamistyki
Wydział Orientalistyczny
Uniwersytet Warszawski

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. (0-22) 55 20 343
e-mail: arabistyka@uw.edu.pl

Kierownik Katedry Arabistyki i Islamistyki
prof. dr hab. Katarzyna Pachniak
e-mail: k.pachniak@uw.edu.pl

Biblioteka Katedry Arabistyki i Islamistyki
mgr Jacek Galewski
tel. (0-22) 55 20 343
e-mail: arabistyka@uw.edu.pl