Konferencje

Katedra Arabistyki i Islamistyki Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego serdecznie zaprasza na międzynarodową konferencję:

Ojciec, teolog, wojownik – archetyp mężczyzny w kulturze muzułmańskiej

Konferencja odbędzie się w dniach 4 i 5 czerwca 2019 roku w Warszawie.
(4-5.06.2019, the Kazimierz Palace, University of Warsaw)

 

Wtorek, 4 czerwca

9.00-9.10         Otwarcie konferencji

 

Panel I

9.10-9.30         prof. dr hab. M. Dziekan, University of Łódź
                           Nie tylko hurysy: wildan muchalladun w Koranie i muzułmańskiej literaturze egzegetycznej

9.30-9.50         prof. dr hab. Katarzyna Pachniak, University of Warsaw
                           Pojęcie męskości w średniowiecznej etyce muzułmańskiej

9.50-10.10       dr hab. Barbara Ostafin, Jagiellonian University
                           Władca idealny według „Księgi o władzy”, pierwszej części Kitāb al-iqd al-farīd Ibn Abd Rabbihiego

10.10-10.40      dyskusja

10.40-11.00      przerwa kawowa

 

Panel II

11.00-11.20       mgr Sebastian Żbik, University of Warsaw
                            Wzór muzułmańskiego władcy w Omanie. Wymagania wobec kandydata na imama w doktrynie ibadyckiej

11.20-11.40       Ayatollah dr. Ali H. Al-Hakim, Islamic College, IJCA, London
                            The Male-Female Relationship, and the Androcentric Standpoint

11.40-12.00       dr Arshad Munir, University of Gujarat
                             Am I Honest With You (Perception Of Uog Female About Man)

12.00-12.20       mgr Jacek Galewski, University of Warsa
                             T.E. Lawrence once again. Biography and the order of history.

12.20-12.40       dr Kamila Stanek, University of Warsaw
                             Językowy obraz męskości i mężczyzny w przysłowiach tureckich

12.40-13.10        dyskusja

13.10-14.30        przerwa obiadowa

 

Panel III

14.30-14.50         Matthew Ryan Sparks and Leen Barghouti, Ben Gurion University of the Negev
                               Palestinian Masculinity in the Post-Oslo Era: A Critical Analysis

14.50-15.10          mgr Anna Banasiak, University of Warsaw
                               Show me your moustache and I’ll tell you who you are: The link between the Turkish men’s appearance and their worldview.

15.10-15.30          dr Jacob Kreis, Universität Berlin
                               The Sportsman: A New Muslim Male Archetype in the Colonial Period

15.30-15.50          dr Zuzanna Augustyniak, University of Warsaw
                               Mężczyzna etiopski – między chrześcijaństwem a islamem

15.50-16.10          dyskusja

 

Środa, 5 czerwca

 

Panel IV

10.30-10.50         dr Piotr Bachtin, University of Warsaw
                               Mężczyźni w dziennikach pielgrzymkowych Iranek (1880-1901)

10.50-11.10          dr Marta Woźniak-Bobińska, University of Łódź
                               Asyryjscy/aramejscy mężczyźni w Szwecji i ich zmieniające się role w rodzinie i społeczeństwie

11.10-11.30           dr Georges Kass, University of Warsaw

الرجال قوامون على النساء

11.30-11.50           dyskusja

11.50-12.00          przerwa kawowa

 

Panel V

12.00-12.20          prof. dr hab. Ewa Machut-Mendecka, University of Warsaw
                                Arabski mężczyzna w pojęciu feministek

12.20-12.40          dr Magdalena Pinker, University of Warsaw
                                Beard and Masculinity in Islamic Art

12.40-13.00          mgr Aleksandra Szklarzewicz, Jagiellonian University
                                When a woman writes in a man’s voice; cross-gender narrative in Fātiḥa Muršīd’s novel ‘Al-Mulhimāt’.

13.00-13.20           dr Agnieszka Syliwoniuk-Wapowska, Pope John Paul II State School of Higher Education in Biala Podlaska
                                 Siedmiu ojców narodu. Obrazy twórców Zjednoczonych Emiratów Arabskich w pamięci zbiorowej

13.20-13.40           dr Magdalena Ginter-Frołow, The Asia and Pacific Museum in Warsaw
                                 Wizerunek proroka w malarstwie perskim – analiza ikonograficzna postaci na podstawie miniatur ze zbiorów polskich

13.40-14.00           dyskusja

14.00-15.00           przerwa obiadowa

 

Panel VI

15.00-15.20           mgr Kamila Panek, University of Warsaw

صورة الرجل الحاكم في الشعر النبطي، مع استخدام التحليل المعرفي

15.40-16.00           dr Aboulfazl Alishahi, Yasuj University

تکلیف الولی (الولد الاکبر) بقضاء الصلاه عن المیت فی فقه الامامیه

16.00-16.20           Bendahoua Kheira, M’hamed Bougara University of Boumerdès

رجال الطوارق بالجزائر بين الحقيقة والأسطورة في المخيال الأنثوي

(مقاربة سيميائية أنثروبولوجية)

16.20-16.40           dr Youcef Laieb, Emir Abdelkader University

الذكوري والنسوي، إشكالية الصراع والتنافس

في الأديان السماوية الثلاث

16.40-17.00           Sajjad Al-Yasiri, Yanka Kupala University of Grodno

دور المرأة العربية في المجتمع من المنظور التاريخي

17.00-17.20           dyskusja

O konferencji:

W obrazach kultury arabsko-muzułmańskiej oraz w prowadzonych nad nią badaniach szczególną uwagę przyciąga rola kobiety, jako temat analizowany i opisywany szeroko i „od zawsze”. W ostatnich dziesięcioleciach temu zainteresowaniu sprzyjają studia nad płcią kulturową (gender studies). Niestety zarazem rzadkością są badania dotyczące roli mężczyzny w świecie arabskim i muzułmańskim. Stwierdzenie, że nie są prowadzone byłoby nietrafne, ale można bezpiecznie napisać, że pozostają tematem marginalnym. Trudno pogodzić się z kulturowym oraz badawczym zaniedbywaniem postaci mężczyzn, zwłaszcza że konsekwencją takiego podejścia może być spychanie na dalszy plan idei równouprawnienia płci, jednej z najważniejszych spośród idei dwudziestego i dwudziestego pierwszego stulecia. W kulturze Zachodu często mówi się o współczesnym kryzysie męskości. Czy zjawisko to – jeśli brać pod uwagę powszechnie podkreślaną koncepcję odmienności kulturowej – dotyczy również obszarów świata arabskiego i muzułmańskiego?

Celem organizowanej przez nas konferencji jest podjęcie próby wypełnienia tej luki. Zapraszamy do analizowania postaci mężczyzny na zasadach podobnych, jak w przypadku kobiety. Jaka jest rola mężczyzny w kulturze arabskiej i muzułmańskiej i jaki rysuje się jej obraz? Czy rzeczywiście – jak wynikałoby z popularnych ujęć – mężczyzna całkowicie dominuje nad kobietą? Jakim językiem pisze się o mężczyźnie arabskim i muzułmańskim, a czego możemy dowiedzieć się z analiz lingwistycznych? Jakie stereotypy mężczyzny powstają w literaturze muzułmańskiej, a jakie w literaturze zachodniej? Liczymy na to, że zdołamy wydobyć prawdę o mężczyźnie związanym z obszarami arabskimi oraz muzułmańskimi, unikając powielania stereotypów lub ogólnikowych koncepcji.

Oto proponowane przez nas zagadnienia:
– mężczyzna w społeczeństwie, współcześnie i w perspektywie historycznej;
– mężczyzna w prawie muzułmańskim;
– mężczyzna w teologii;
– mężczyzna a człowiek (radżul a insan);
– role mężczyzny w rodzinie: ojciec, brat, mąż, syn;
– postaci mężczyzny w literaturze;
– obraz mężczyzny w literaturze tworzonej przez kobiety;
– obraz własny mężczyzny;
– mężczyzna w sztuce islamu;
– mężczyzna i męskość w języku;
– mężczyzna jako przedmiot queer studies.

Do udziału w konferencji zapraszamy badaczy zajmujących się islamem w państwach arabskich i muzułmańskich: orientalistów, antropologów, archeologów, socjologów, historyków, literaturoznawców i lingwistów. Sugerujemy, aby wystąpienia, o ile to możliwe, były oparte na źródłach w języku oryginalnym, właściwym dla odpowiedniego obszaru. Liczymy na przygotowanie ciekawych opracowań naukowych.

Termin i miejsce konferencji: 4 i 5 czerwca 2019 roku, Uniwersytet Warszawski.
Języki konferencji: polski, angielski, arabski
Czas wystąpień: do 20 min.