Akty prawne

Uchwały Senatu

Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwały Rady Dydaktycznej Wydziału Orientalistycznego

Zarządzenia Kierownika Jednostki Dydaktycznej Wydziału Orientalistycznego