Zmiana adresu

Katedra Arabistyki i Islamistyki UW mieści się obecnie w nowej siedzibie.
ul. Tyniecka 15/17
02-630 Warszawa