Zaproszenie na Konferencję

przez | 30 września 2021

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy o możliwości zgłaszania się na konferencję KNO
PAN i WO UW organizowanej w dn. 15-16.11.2021 w Warszawie (ul. Tyniecka
15/17). Zgłoszenia należy wysłać do dnia 15 listopada 2021.

Załączam Zaproszenie na konferencję.

Bardzo nam zależy na udziale kolegów z zagranicy, zatem serdecznie
prosimy o Państwa indywidualne kontakty z kolegami i zachęcenie ich do
udziału w naszej konferencji. Będzie ona prowadzona stacjonarnie i
online, zatem każdy może uczestniczyć wedle własnych możliwości i
niezależnie od sytuacji pandemicznej.

Bylibyśmy także zobowiązani za umieszczenie informacji o konferencji na
stronach Państwa jednostek i zachęcenie do zgłoszeń kolegów, w tym
młodych badaczy i doktorantów.

Z serdecznymi pozdrowieniami,
Agata Bareja-Starzyńska
w imieniu Prezydium KNO PAN