Katedra Arabistyki i Islamistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Stypendia wyjazdowe dla studentów arabistyki

Pełna oferta stypendialna dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego znajduje się na stronie Biura Współpracy z Zagranicą.

Prosimy pamiętać, że na czas wyjazdu stypendialnego (z wyłączeniem stypendium LLP Erasmus i Erasmus Mundus) należy wziąć urlop naukowy.

Stypendia rządowe

Stypendia rządowe obsługiwane są centralnie przez Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej. Termin zgłoszeń kandydatów do BUWiWM przez UW upływa rokrocznie 30. listopada (na UW należy zgłosić się do 8. listopada), chyba że przy danej ofercie zaznaczono inaczej. Wszystkie informacje dostępne są na stronie Biura Współpracy z Zagranicą UW.

Link do oferty stypendialnej BUWiWM na rok akademicki 2014/2015

Dodatkowe informacje o stypendiach na rok akademicki 2014/2015

Kwestionariusz kandydata na wyjazd

LLP Erasmus

Katedra Arabistyki i Islamistyki uczestniczy w programie LLP Erasmus i ma podpisane umowy z następującymi jednostkami:

Niemcy

  • Uniwersytet w Heidelbergu (zobacz) – 1 miejsce (10 miesięcy)
  • Uniwersytet w Tybindze (zobacz) – 1 miejsce (10 miesięcy) albo 2 miejsca (5 miesięcy)
  • Uniwersytet w Bonn (zobacz) – 3 miejsca (10 miesięcy)

Turcja

  • Uniwersytet w Ankarze (zobacz) – 1 miejsce (10 miesięcy)

Włochy

  • Uniwersytet Ca’Foscari w Wenecji (zobacz) – 1 miejsce (5 miesięcy) – wspólnie z Instytutem Historycznym

Studenci mogą ubiegać się w ramach niewykorzystanych miejsc o stypendia w innych jednostkach Wydziału Orientalistycznego UW. Koordynatorką LLP Erasmus na WO UW jest dr Aleksandra Szyszko (a.szyszko@uw.edu.pl).

Erasmus Mundus

Studenci Katedry Arabistyki i Islamistyki mogą ubiegać się o stypendia programu Erasmus Mundus, ale tylko wtedy gdy Uniwersytet Warszawski jest członkiem konsorcjum uczestniczącym w tzw. partnerskim projekcie mundusowym.

Lista projektów, w których uczestniczy Uniwersytet Warszawski znajduje się na stronie BWZ UW.

Stypendium do Kuwejtu

W okresie czerwca każdego roku Ambasada Kuwejtu przyznaje miejsca stypendialne na Uniwersytecie w Kuwejcie. Osoby chcące wyjechać do Kuwejtu proszone są o wcześniejszy kontakt.

© Katedra Arabistyki i Islamistyki UW, 2015.