Katedra Arabistyki i Islamistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Wykaz opłat

Do pobrania:

Rok akademicki 2015/2016 – Warianty opłat

W celu wygenerowania swojego konta do opłaty czesnego należy:

1. Wejść na stronę: https://usosweb.uw.edu.pl

2. Wejść w zakładkę Dla studentów

3. Kliknąć Centralny System Uwierzytelniania i zalogować się na stronie:

- Wpisać swój numer Pesel

- Wpisać swoje Hasło (to samo, którego używali Państwo podczas rejestracji na studia; hasło należy pamiętać, ponieważ będzie potrzebne w trakcie studiów)

- Kliknąć przycisk Zaloguj; zostaną Państwo zalogowani i przekierowani z powrotem do systemu USOSweb

4. Wejść w zakładkę Płatności

5. Wejść w zakładkę opłaty nierozliczone

6. Zaznaczyć opłaty za czesne i indeks

7. Kliknąć przycisk Drukować

8. Kliknąć przycisk Dalej; zostanie wydrukowany blankiet wpłaty/przelewu z Państwa indywidualnym numerem konta do wpłat

W przypadku problemów z wydrukowaniem blankietu, mogą Państwo przepisać numer konta z tej strony i wpłacić czesne w banku lub na poczcie. Uwaga! Każdy student ma inny numer konta, nie należy przekazywać sobie kont, ponieważ może to spowodować wpłatę czesnego innej osobie.

Jeśli mają Państwo problemy z generowaniem numeru konta, prosimy o kontakt z Dziekanatem ds. studenckich wieczorowych: +48 22 5524052.

© Katedra Arabistyki i Islamistyki UW, 2015.