Katedra Arabistyki i Islamistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Zasady transkrypcji i prace dyplomowe

Zasady transkrypcji w pracach zaliczeniowych i dyplomowych

W pracach dyplomowych oraz zaliczeniowych w Katedrze Arabistyki i Islamistyki obowiązuje transkrypcja ISO z późniejszymi zmianami, nazwana w tabeli transkrypcyjnej ISO (UW), chyba że promotor albo prowadzący zajęcia zadecyduje inaczej.

Zasady transkrypcji języka arabskiego w KAiI UW

Czcionki transkrypcyjne do pobrania:

Dla komputerów Macintosh przygotowana została klawiatura do transkrypcji Semicode, która po zainstalowaniu działa jako dodatkowa klawiatura językowa. Przydatna jest przede wszystkim przy pisaniu długich tekstów w transkrypcji. Przy pomocy programu Ukelele można opracować klawiaturę do własnych potrzeb transkrypcyjnych.

Strona tytułowa pracy dyplomowej

Każda praca dyplomowa musi zostać poprzedzona stroną tytułową, której wzór na Uniwersytecie Warszawskim jest ściśle określony.

Strona tytułowa do pobrania

Procedury składania prac dyplomowych na Wydziale Orientalistycznym

I. Wniosek o zatwierdzenie tematu pracy dyplomowej składa prowadzący pracę. Przy składaniu wniosku prowadzący pracę podaje temat pracy w języku polskim i angielskim oraz kod dziedziny pracy w programie Erasmus.

II. Student składa w dziekanacie:

  • egzemplarz pracy dyplomowej przeznaczony do akt, drukowany dwustronnie, podpisany własnoręcznie przez studenta i kierującego pracą, ze ściśle określonym wzorem stron tytułowych (do pobrania poniżej),
  • wersję elektroniczną pracy na płycie CD,
  • 4 zdjęcia do dyplomu w formacie 4,5 na 6,5 cm,
  • dowód opłaty za wydanie dyplomu w wysokości 60,00 złotych na konto bankowe: 10 1160 2202 0000 0000 4989 5290

III. Student wprowadza do Archiwum Prac Dyplomowych wersję elektroniczną pracy w formacie pdf oraz streszczenie i słowa kluczowe. Plik pdf należy nazwać w następujący sposób:

  • 3600-LIC-OR-AR-<nr PESEL> (praca licencjacka),
  • 3600-MGR-KU-AR-<nr PESEL> (praca magisterska na studiach jednostopniowych),
  • 3600-MGR-OR-AR-<nr PESEL> (praca magisterska na studiach drugiego stopnia).

IV. Kierujący pracą zatwierdza wprowadzoną do Archiwum Prac Dyplomowych pracę.

V. Kierujący pracą i recenzent mogą wprowadzić tekst recenzji.

Do pobrania:

Wyciąg z Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim dotyczący ukończenia studiów

© Katedra Arabistyki i Islamistyki UW, 2015.